اخبار و رویداد

ترویج فاصله فیزیکی در فضاهای عمومی در محله تختی

اقدام دفتر توسعه محله‌‌ای تختی جهت ترویج حفظ فاصله فیزیکی در فضاهای عمومی با هدف قطع زنجیره انتقال کرونا

حفظ فاصله فیزیکی در فضاهای عمومی یکی از اصلی‌ترین راهکارهای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا است. بر همین اساس دفتر توسعه محله‌‌ای تختی پس از مشخص کردن مراکزی که اهالی محله برای تامین نیازهای خود ناگزیر از حضور در آنها هستند، شابلون‌هایی را طراحی کرد که ضرورت حفظ فاصله را یادآوری و رعایت آن را تسهیل می‌کند.
این علائم در مقابل نانوایی‌ها، عابر بانک‌ها و سایر مراکز خدمات رسانی با همکاری شهرداری ناحیه ۴ شهرداری منطقه ۱۲ و با حضور مدیر اجتماعی ناحیه و دبیرشورایاری محله قرار گرفت.