اخبار و رویداد

دومین کارگاه تسهیلگری کودک و طبیعت در محله تختی مورخ ۲۸-۰۷-۹۸

برگزاری دومین کارگاه تسهیلگری کودک و طبیعت (PNG) مورخ ۹۸/۷/۲۸
شرکت کننندگان : این کارگاه‌ها با همکاری موسسه کودک و طبیعت دامون در خانه کودک محله تختی و داوطلبان و تعدادی از مربیان خانه کودک برگزار شد.
هدف : مرور تجربیات بازی‌های فردی، گروهی و کنجکاوی‌های شرکت‌کنندگان در دوره‌‌های سنی متفاوت کودکی در ابتدای کارگاه سبب شد تا شرکت‌کنندگان به یاد بیاورند که بازی از نظر آن‌ها در کودکی چه تعریفی داشته است.
سپس در مورد ویژگی‌های اصلی طبیعت خودیادگیرنده کودک شامل بازیگوشی، کنجکاوی و اجتماعی بودن گفتگو شد.
در بخش پایانی نیز ویژگی‌های اصلی بازی کودک مطرح شد.

اخبار و رویداد

اولین کارگاه تسهیلگری کودک و طبیعت در محله تختی مورخ ۲۲-۰۷-۹۸

برگزاری اولین کارگاه تسهیلگری کودک و طبیعت ( JPG) مورخ ۹۸/۰۷/۲۲

دفتر توسعه محله‌ای تختی با همکاری موسسه کودک و طبیعت دامون کارگاه‌های کودک و طبیعت را برای داوطلبان ساکن در محله تختی برای دست‌یابی به این اهداف برگزار می‌کند.

با موضوع : فراهم آوردن فرصت تجربه، خلاقیت و کارگروهی در فضایی طبیعی برای کودکان فعال‌سازی پارک گل محمدی به عنوان تنها فضای عمومی محله تختی
شکل‌گیری گروه تسهیلگران محلی کودک و طبیعت
اخبار و رویداد

برگزاری چهارمین جلسه مرکز توسعه محله در سرآسیاب شمالی و جنوبی

بسمه تعالی

جلسه  چهارم مرکز توسعه محله روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه  در دفتر تسهیل و توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی با حضور نمایندگان شبکه بهداشت ،انجمن های فعال،معتمدین محلی و نخبگان شهرستان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه خانم خماریان ریس انجمن توسعه حقوق شهروندی و از معلمان با سابقه در محدوده سرآسیاب در مورد بهداشت مدارس صحبت کرده و مشکلاتی از قبیل تراکم دانش آموزان و عدم رعایت سرانه های لازم برای آنها،بهداشت جسمی ،بهداشت بوفه مدارس و … را عنوان نمودند سپس آقای مشکانی معاونت بهداشت محیط به نمایندگی از شبکه بهداشت توضیحاتی را در مورد استانداردهای محیط آموزشی، چک لیست های موجود برای بوفه مدارس ،اقدامات انجام شده و موانع پیشروی آنها ایراد نمودند.

در پایان جلسه مصوب شد:

    • جلسات آتی مرکز در تایم اداری تشکیل شود
    • نواقص بهداشتی مدارس مناطق شهری و روستایی از سازمان آموزش و و پرورش استعلام شود و موارد حاد به مرکز توسعه معرفی گردد.
    • با توجه به کلی بودن و گستردگی موضوع بهداشت مدارس موضوع جلسات آتی به صورت متمرکز و جزیی به هر یک از موارد اختصاص داده شود .
    • مکاتبه با شبکه بهداشت و آموزش و پرورش جهت تعیین تکلیف حوزه اختیارات سلامت نوجوانان و مدارس و ارسال لیست فرآیند ها و رویکردهای اجرایی در مدارس تحت پوشش آنها صورت گیرد.

 

  •  
اخبار و رویداد

تشکیل اولین جلسه مرکز توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی

اولین جلسه مرکز توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی در مورخ سه شنبه ۴/۴/۹۸ در محل دفتر تسهیل و توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی با حضور معتمدین و ریش سفیدان محلی، نمایندگان گروه محلی مادران قصه گو، آقای مرزانی نماینده شورای اسلامی شهر ملارد، نمایندگان انجمن ها و موسسات فعال مدنی در محدوده و کارشناس فرهنگی شهرداری ملارد با هدف تصمیم سازی و همکاری و اقدام مشترک در اجرای تصمیمات اتخاذی در ستاد بازآفرینی شهرستان ملارد تشکیل شد.

در آغاز جلسه مدیر شرکت فرمیتن طرح نگار مشاور پروژه بازآفرینی شهر ملارد توضیحاتی در خصوص فعالیت های انجام شده در دفتر تسهیل و توسعه و حوزه های فعالیت این پروژه و ضرورت راه اندازی مرکز توسعه محله در سرآسیاب ایراد نمودند. این جلسه با معارفه شرکت کنندگان و جانمایی محل سکونت ایشان به منظور پراکندگی محل زندگی هریک در محدوده ادامه یافت. سپس مشاورین شهرداری ملارد در امر بازآفرینی راجع به برنامه ها و چشم انداز این جلسات صحبت کردند و از اعضا خواستند درباره ی مشکلات، آسیب ها و حتی ظرفیت های موجود در محله اظهار نظر کنند.

موضوعات مطرح شده در جلسه:

👈عدم وجود مراکز فرهنگی و آموزشی با توجه به نیاز و میزان جمعیت قابل توجه محله

👈عدم وجود زیرساختهای مناسب

👈ساخت وسازهای غیراصولی در محله

👈سند نداشتن اکثریت اماکن و زمین ها

👈مدیریت جمع آوری زباله ها و سطل های زباله شامل:

– جمع آوری زباله به صورت صحیح

– تفکیک زباله از مبدا

– شست و شوی سطل ها به طور منظم

– مکان یابی مناسب و کمبود در برخی نقاط محله

مقرر شد در جلسه آتی هریک از اعضا پیشنهادات خود برای بهبود موارد مطرح شده جلسه نخست مرکز را عنوان نموده تا طی همفکری و تعامل با سایر اعضا نسبت به حل مسئله، یافتن راهکار مناسب و ارائه آن به ستاد بازآفرینی شهرستان اقدام شود.

در پایان جلسه برای هریک از اعضا مرکز توسعه کارت عضویت صادر شده و یک گروه مجازی جهت اطلاع رسانی در مورد جلسات آتی مرکز تشکیل شود.

مرکز توسعه محله: مرکز توسعه محله، مرکز تصمیم سازي فرآیند بـازآفرینی محـدوده یـا محلـه هـدف اسـت . مرکـز توسعه محله؛ ضمن آنکه زمینه و پایگاه اجتماعی- مکانی لازم را براي سـنجش وضـعیت محلـه بـه روش اقـدام پژوهـی مشـارکتی PAR[1] و از طریق برقراري ارتباط تنگاتنگ با اجتماع محلی محدوده یا محله هدف فراهم میکنند، با ایجاد فرصتهـاي برابـر و تسهیل مشارکت کلیه ذي نفعان و ذي نفوذان، موجبات برنامه ریزيِ مشارکتیِ بازآفرینی محله و پـایش و بـازبینی برنامـه هـا را فـراهم می کنند.

مرکز توسعه محله متشکل از نمایندگانی از کلیه اقشار اجتماعی- اقتصادي و فرهنگی اجتماع محلی است که جزء معتمـدین و افراد تأثیرگذار هر قشر بوده و این نمایندگان از طریق برگزاري انتخابات در میان اقشار اجتماعی شناسایی شده در اجتماع محلی، مشروعیت فعالیت خود در مرکز توسعه محله را به دست می آورند. هدف اصلی فعالیت هاي سطح تسهیلگري محلی، ایجاد مرکز توسعه محله است. تسهیلگران و کارشناسان دفاتر توسعه محلی و تسهیلگران محلی هسته اولیه مرکز توسعه محله هستند. راه اندازي مرکز توسعه محله یکی از گام هایی است که در “کاهش نظام متمرکز برنامه ریزي به سوي ایجاد یک نظام خودیار و خودگردان محله اي” بایستی طی شود. [۱] Participatory Action Research