بلاگ

اخبار و رویداد

گواهی صلاحیت ماده ۴

گواهینامه صلاحیت موضوع ماده ۴ قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، صادر شد.

براین اساس، مهندسان مشاور فرمیتن طرح نگار رتبه یک تسهیل گری و رتبه دو کارگزاری کسب کرد.

اخبار و رویداد

تشکیل اولین جلسه مرکز توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی

اولین جلسه مرکز توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی در مورخ سه شنبه ۴/۴/۹۸ در محل دفتر تسهیل و توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی با حضور معتمدین و ریش سفیدان محلی، نمایندگان گروه محلی مادران قصه گو، آقای مرزانی نماینده شورای اسلامی شهر ملارد، نمایندگان انجمن ها و موسسات فعال مدنی در محدوده و کارشناس فرهنگی شهرداری ملارد با هدف تصمیم سازی و همکاری و اقدام مشترک در اجرای تصمیمات اتخاذی در ستاد بازآفرینی شهرستان ملارد تشکیل شد.

در آغاز جلسه مدیر شرکت فرمیتن طرح نگار مشاور پروژه بازآفرینی شهر ملارد توضیحاتی در خصوص فعالیت های انجام شده در دفتر تسهیل و توسعه و حوزه های فعالیت این پروژه و ضرورت راه اندازی مرکز توسعه محله در سرآسیاب ایراد نمودند. این جلسه با معارفه شرکت کنندگان و جانمایی محل سکونت ایشان به منظور پراکندگی محل زندگی هریک در محدوده ادامه یافت. سپس مشاورین شهرداری ملارد در امر بازآفرینی راجع به برنامه ها و چشم انداز این جلسات صحبت کردند و از اعضا خواستند درباره ی مشکلات، آسیب ها و حتی ظرفیت های موجود در محله اظهار نظر کنند.

موضوعات مطرح شده در جلسه:

👈عدم وجود مراکز فرهنگی و آموزشی با توجه به نیاز و میزان جمعیت قابل توجه محله

👈عدم وجود زیرساختهای مناسب

👈ساخت وسازهای غیراصولی در محله

👈سند نداشتن اکثریت اماکن و زمین ها

👈مدیریت جمع آوری زباله ها و سطل های زباله شامل:

– جمع آوری زباله به صورت صحیح

– تفکیک زباله از مبدا

– شست و شوی سطل ها به طور منظم

– مکان یابی مناسب و کمبود در برخی نقاط محله

مقرر شد در جلسه آتی هریک از اعضا پیشنهادات خود برای بهبود موارد مطرح شده جلسه نخست مرکز را عنوان نموده تا طی همفکری و تعامل با سایر اعضا نسبت به حل مسئله، یافتن راهکار مناسب و ارائه آن به ستاد بازآفرینی شهرستان اقدام شود.

در پایان جلسه برای هریک از اعضا مرکز توسعه کارت عضویت صادر شده و یک گروه مجازی جهت اطلاع رسانی در مورد جلسات آتی مرکز تشکیل شود.

مرکز توسعه محله: مرکز توسعه محله، مرکز تصمیم سازي فرآیند بـازآفرینی محـدوده یـا محلـه هـدف اسـت . مرکـز توسعه محله؛ ضمن آنکه زمینه و پایگاه اجتماعی- مکانی لازم را براي سـنجش وضـعیت محلـه بـه روش اقـدام پژوهـی مشـارکتی PAR[1] و از طریق برقراري ارتباط تنگاتنگ با اجتماع محلی محدوده یا محله هدف فراهم میکنند، با ایجاد فرصتهـاي برابـر و تسهیل مشارکت کلیه ذي نفعان و ذي نفوذان، موجبات برنامه ریزيِ مشارکتیِ بازآفرینی محله و پـایش و بـازبینی برنامـه هـا را فـراهم می کنند.

مرکز توسعه محله متشکل از نمایندگانی از کلیه اقشار اجتماعی- اقتصادي و فرهنگی اجتماع محلی است که جزء معتمـدین و افراد تأثیرگذار هر قشر بوده و این نمایندگان از طریق برگزاري انتخابات در میان اقشار اجتماعی شناسایی شده در اجتماع محلی، مشروعیت فعالیت خود در مرکز توسعه محله را به دست می آورند. هدف اصلی فعالیت هاي سطح تسهیلگري محلی، ایجاد مرکز توسعه محله است. تسهیلگران و کارشناسان دفاتر توسعه محلی و تسهیلگران محلی هسته اولیه مرکز توسعه محله هستند. راه اندازي مرکز توسعه محله یکی از گام هایی است که در “کاهش نظام متمرکز برنامه ریزي به سوي ایجاد یک نظام خودیار و خودگردان محله اي” بایستی طی شود. [۱] Participatory Action Research

 

 

 

 

 

 

 

اخبار و رویداد

نشست کارگروه بررسی مشکلات نقاط آسیب خیز در ملارد

نشست کارگروه بررسی مسائل و مشکلات نقاط آسیب خیز شهر ملارد با حضور روسا و معاونین ادارات و ارگان های ذیربط و کارشناسان اجتماعی دفتر تسهیل و توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی و ارائه گزارش میدانی خیابان مطهری تشکیل شد.
مصوبات جلسه:
– مقرر گردید شهرداری ملارد ظرف مدت ده روز نسبت به مسطح نمودن کلیه ناهمواری های سطح خیابان مطهری،جمع آوری زباله و نخاله، رنگ آمیزی و زیباسازی،استقرار باکس های زباله در محل های مناسب اقدام نماید
– با توجه به تاریکی معابر خیابان مطهری مقرر گردید اداره برق شهرستان ملارد ظرف ۴۸ ساعت نسبت به رفع مشکلات فنی سیستم روشنایی محل اقدام و نظارت لازم را جهت استمرار عملکرد سیستم روشنایی به عمل آورد
– مقرر گردید شهرداری ملارد ظرف دو هفته نسبت به نامگذاری و شماره گذاری معابر فرعی موجود در خیابان مطهری اقدام نماید.

اخبار و رویداد

بهسازی مشارکتی کوچه اشرفی در ملارد ـ عنوان گذر کودکی

طرح بهسازی کوچه اشرفی خیابان صدوقی محدوده سرآسیاب جنوبی با عنوان گذر کودکی

در برنامه ریزی هایی که به منظور توسعه در سطوح محلی انجام می شود،  توجه صرف به نیازها و کمبودها نه فقط دانش و ظرفیت اجتماع محلی برای حل مسائل نادیده می گیرد، بلکه ساکنان را به عنوان افرادی خواهان کمک در چرخه وابستگی گرفتار می کند

توسعه دارایی مبنای اجتماعات محلی برپایه شناسایی ظرفیت ها و سرمایه های موجود، تقویت و بهره برداری از آنهاست این رویکرد به جای پیامد بر فرایند تاکید دارد و با بسیج سرمایه های محلی به دنبال ظرفیت سازی است. در این رویکرد نگاه برنامه ریزی و مدیریت از پائین به بالا بر توان افزایی و مشارکت جمعی ساکنان مبتنی است. به عبارت دیگر توسعه دارایی مبنا هم به عنوان ابزاری در برنامه ریزی و مدیریت شهری و هم به عنوان روشی برای تجهیز جامعه محلی برای دستیابی به پایداری عمل می کند. با توجه به توضیحات داده شده و با در نظر گرفتن با توجه به دغدغه گروه مادران برای تشکیل گروه و اینکه رویکرد شکل گیری گروه ایجاد تغییراتی مثبت در زندگی کودکان و نوجوانان است تلاش شد که این دغدغه را بسوی ایجاد تغییرات کالبدی و ایجاد روحیه نشاط و همکاری در محله تصمیم گرفته شد یکی از کوچه ها که ساکنین آن دارای ارتباطات و تعامل با یکدیگر هستند انتخاب شود و اختصاصا برای کودکان مناسب سازی گردد.

بعد از مطرح شدن ایده گذر کودکی دو کوچه امیرکبیر و اشرفی در خیابان صدوقی برای اجرا پیشنهاد شد و بعد از جلسات با حضور اعضای گروه مورد بازدید قرار گرفت و سعی شد موقعیت هریک از آنها با ویژگی های در نظر گرفته شده مانند امکان بازی کودکان و فعالیت هایی که نیاز است در کوچه انجام شود بررسی شود. در نهایت کوچه اشرفی دارای تطابق بیشتری با شاخصه های مورد نظر بود و برای این هدف انتخاب شد.

شاخص های انتخاب کوچه:

 • آمار قابل قبول سکونت کودکان در کوچه
 • وجود ارتباط و تعامل ساکنین با هم
 • میزان مشارکت ساکنین بالا
 • سکونت چند تن از اعضای گروه
 • عریض بودن کوچه
 • کف سازی مناسب کوچه

فعالیت های انجام شده در اجرای ایده گذر کودکی

 • برگزاری جلسات تعامل با ساکنین و معتمدین
 • گفتگو با اهالی و بانوان محله
 • شست و شو و حذف زوائد بصری جداره ها
 • رنگ آمیزی دیواره ها
 • طراحی و نقاشی دیوارها

 

         

اخبار و رویداد

صبحانه مشارکتی زیردرختان زیتون در محله باغ آذری

صبحانه مشاركتي در تاريخ ٦ ارديبهشت زير درختان زيتون با حضور گرم جامعه محلي و علاقه مندان و دغدغه مندان در حوزه شهري برگزار شد و پاي صحبت جامعه محلي،كارشناسان، داوطلبان نشستيم.

بعد از ٤ ماه تلاش براي پيشبرد اهداف احياي باغ زيتون برآن شديم روش ديگري را براي جذب سرمايه و راه اندازي صندوق احياي باغ زيتون در پيش بگيريم، برآن شديم در كنار هم جمع سپاري سرمايه (crowdfunding) را تمرين كنيم.

بيش از ٥٠ نَفَر در اين فعاليت گروهي مشاركت داشتند، به واسطه اين همدلي و دغدغه مندي اولين سرمايه جمعي ما براي احياي باغ زيتون شكل گرفت و بعد از كسر هزينه هاي صبحانه مشاركتي حالا گروه تقريبا حدود يك ميليون تومان براي اهدافش در صندوق توسعه باغ زيتون ذخيره كرده است

از همه عزيزاني كه همراهمان بودند صميمانه سپاسگزاريم.

کتب و مقالات

ارزیابی تاثیرات اجتماعی ـ اتا

ارزیابی تأثیر اجتماعی ـ اتا

social Impact assessment S.I.A       

این رویکرد از ۱۹۷۰ شکل گرفته و مورد استفاده بوده است، که  بیشتر معطوف به کنش‌های مشارکتی و مبتنی بر اقدامات مشترک گروه‌های برنامه‌ریز و تسهیلگر با جامعه محلی است. فرانک‌ونکلی آن را فرآیند تحلیل، نظارت و مدیریت اثرات (خواسته و یا ناخواسته ) حاصل از رخدادهای برنامه‌ریزی شده و اقدامات مربوط به آن می‌داند.

از آنجا که اقدامات عمومی بازآفرینی بافت‌های هدف در فعالیت‌هائی مانند :

 • ارتقاء کیفیت محیطی
 • توان‌افزائی به خصوص تضمین مشارکت و همکاری در اقدامات
 • نهادسازی (مراکز و نهاد توسعه محله)
 • اقدام پژوهشی
 • تامین فضاهای عمومی

و….

صورت می‌گیرد. بهتر است، که استفاده از این نظریه ارزیابی در محله‌های هدف را برهمین فعالیت‌های پایه‌ای استوار سازیم.

دکترمهرداد ژند

جهت دانلود رایگان برروی لینک زیر کلیک نمائید

مدل ارزیابی تأثیر اجتماعی

اخبار و رویداد

بهسازی مشارکتی کوچه نهم خیابان تختی و کوچه اشرفی در خیابان صدوقی محله سرآسیاب جنوبی – شهر ملارد

بهسازی مشارکتی کوچه نهم خیابان تختی و کوچه اشرفی خیابان صدوقی سرآسیاب جنوبی

دفتر توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی با رویکردی داشته محور در حوزه توسعه شهری، تلاش می نماید که همه دارایی‌های جامعه محلی اعم از مادی و غیر مادی را اساس تعامل با جامعه محلی قرار دهد. در بین دارایی‌های جامعه محلی سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و می‌تواند محرک توسعه محله یا شهر باشد. زیرا این دو دارایی باعث می‌شود افراد، سایر سرمایه‌های فکری و مالی خود را در راستای ترقی محیط زندگی شان به کار برند.

از این رو  به منظور تقویت سطح تعلق مکانی و سرمایه های اجتماعی ساکنین و پس از فعالیت بهسازی مشارکتی کوچه سیزدهم که با همکاری گروه محلی مادران، انجمن های محلی و برخی از سازمان های دولتی و خدمات رسان ، انجام شد در این مرحله تلاش شد که محله جدید که برای این منظور در نظر گرفته می شود دارای ویژگی هایی همچون موارد زیر باشد:

 • وسعت بیشتر محله انتخابی
 • تعامل و ارتباط ساکنین با یکدیگر
 • وجود حس تعلق خاطر در محله به دلیل سکونت طولانی مدت برخی از سالکنین
 • وجود سرمایه اجتماعی مانند معتمدین محلی در محله
 • اعلام آمادگی ساکنین برای انجام تغییرات
 • اعتماد گروه محلی به تیم دفتر توسعه که به واسطه تجربه موفق بهسازی مشارکتی در کوچه سیزدهم بهاره ایجاد شده بود.

با این توضیحات محله تختی جنوبی و کوچه اشرفی خیابان صدوقی که دارای این ویژگی ها بودند انتخاب شدند. و از آنجا زنان جامعه در فعالیت های اجتماعی و مشارکتی همواره پیشرو بوده و در خصوص محیط زندگی دغدغه می باشند تسهیلگران دفتر توسعه در نخستین گام اقدام به شناسایی کانون های تمرکزی در این دو محله نموده و با همکاری اعضای گروه محلی مرحله ورود به محله را با حضور در جلسات مذهبی که در محله دایر بود آغاز کرد. در گام بعدی اقدام به معرفی دفتر و تبین اهداف و برنامه های بازآفرینی بافت های فرسوده نمود. در ادامه با توجه به کسب اعتماد جامعه محلی زمینه های لازم جهت شروع بهسازی مشارکتی شکل گرفت و بانوان محله حضور خود را در این برنامه اعلام نمودند.

از مهمترین چالش های برنامه وجود مسائل و مشکلات عدیده محلات محدوده است که باعث می شود ساکنین در مراحل اولیه تمایلی به حضور نداشته باشند برای حل این مسئله اقدام به بررسی مشکلات و اولویت بندی آن ها شد که از این بین مسئله پل های فلزی دو طرف کوچه که به دلیل مستعمل بودن باعث پاره شدن لاستیک خودروهای ساکنین شده بود و نیز آسفالت و فاضلاب کوچه ضروری ترین مواردی بود که برطرف کردن آن ها به منظور اعتمادسازی و کسب همراهی و همکاری ساکنین در دستور کار قرار گرفت.

بدین منظور با مکاتباتی که با شهرداری ملارد و معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد انجام شد طی چند مرحله پل های ورودی دو سمت کوچه تعویض، آسفالت و ناهمواری های کوچه لکه گیری شد. با این عمل اعتماد نسبی ساکنین جلب شد که بارزترین تاثیر آن را حضور فعال زنان ،کودکان و در ادامه مردان بود که با همراهی معتمدین، ریش سفیدان و گیس سفیدان دنبال شد و موجب بالا بردن کیفیت برنامه های اجرایی گردید.

نکته مهم دیگر، همراهی معاونت زیباسازی و خدمات شهری شهرداری ملارد بود که بعد از حذف زوائد بصری توسط ساکنین اقدام به رنگ آمیزی دیوارها نمود که بدلیل فرسودگی و نابسامانی آن ها با ابزار معمول رنگ آمیزی قابل انجام نبود.

اقدامات انجام شده طی فرآیند بهسازی مشارکتی:

 • حضور در جلسات مذهبی ساکنین
 • ارتباط با اعضا و مسئولین هیئت مذهبی محله
 • تشکیل جلسه با بانوان محله
 • شست و شو و حذف زوائد بصری جداره ها
 • رنگ آمیزی دیواره ها
 • طراحی و نقاشی دیوارها که با تائید ساکنین و معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد
 • پاکسازی کوچه

این گروه با همت انجمن توسعه حقوق شهروندی تشکیل شده و فعالیت های آن در قالب ترویج فرهنگ کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان انجام گردید. پس از شناسایی گروه و ارتباط با کارشناسان دفتر تسهیل و توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی، کارگاه هایی به منظور ایجاد مهارت های تصمیم گیری، انسجام گروهی و برنامه ریزی، اقدام به تشکیل کارگاه های توان افزایی برای این گروه محلی شد. در طول این فرایند چندین فعالیت اعتمادساز مردمی برنامه ریزی و اجرا گردید و تلاش شد دغذغه هایی در حوزه کالبدی برای ایشان بوجود آید.

تجربه موفق کار مشارکتی در کوچه بهاره که با حضور مستمر و پررنگ زنان، کودکان و در ادامه مردان همراه بود سبب شد که کوچه نهم تختی با وسعت بیشتر به عنوان گزینه بعدی جهت بهسازی در دستور کار دفتر قرار گیرد.

  

 

   

 

درس گفتار

اعتماد

اعتماد

به معنای اطمینان یک انسان به فرد یا گروه و یا سازمانی است، که بتواند حقوق و منافع او را عادلانه و منصفانه رعایت و تأمین  سازد. گیدنز، فوکویاما و جیمزکلمن اعتماد را رعایت منافع تعریف نموده و استمرار آن را لازمه رضایت صاحب آن منفعت می‌دانند.

اعتماد صرفاً منافع مالی را در برنمی‌گیرد، بلکه شامل حقوق، منزلت و کرامت، حقوق و عدم تعرض به حریم خصوصی نیز می‌گردد.

بنابراین اعتماد درصورتی حاصل می‌شود که :

 • منافع مادی و یا اقتصادی بین افراد عادلانه توزیع و حدود آن رعایت گردد.
 • احترام و کرامت انسانی افراد مورد تهاجم قرار نگیرد.
 • در روابط اجتماعی حقوق آنان مورد توجه باشد.
 • حریم خصوصی آنان خدشه‌دار نگردد.
 • اسرار آن‌ها فاش نشود (مهردادژند،شهر چیست ۱۳۹۶)

اگرچه تعریف اعتماد در جوامع کوچک به رعایت منافع مالی و همکاری در انجام کارهای روزانه یکدیگر خلاصه می‌شود و ایجاد اعتماد در آن به دلیل سبک ساده زندگی و دست‌یابی به آن برای افراد با توجه به امکان شناخت آنان از یکدیگر است. از نظر گیدنز در جوامع مدرن امروزی مفهوم اعتماد بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌ است، زیرا ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی را نیز شامل می‌شود. در ضمن وجود آن را در اجتماع و روابط آن ضروری‌تر می‌سازد.
بنابراین باید توجه نمود، که عوامل زمان و مکان و جمعیت یا به طورکلی شرایط متفاوت محیطی در مفهوم و کارکرد اعتماد بسیار تأثیرگذار است.

                                                                                                                                                                 مهرداد ژند

جهت دانلود رایگان برروی لینک زیر کلیک نمائید.

اعتماد

کتب و مقالات

شعرفرمیتن

من به جبران خزان کردن باغ

عکس یک دسته گل میخک سرخ

روی دیوار اتاقم

روزی، خواهم کاشت

روبرویش

شاید

بکشم پنجره‌ای

تا نفسی تازه کند

و کنارش بنویسم پررنگ

عشق را دریابید

کویری‌ام و زاده کرمان، پدرم قاضی و وکیل دادگستری بود و با آنکه در جوانی او را از دست دادم اما خوب می‌دانم که همواره از آزادی و آزادگی دفاع کرد و مادرم که آموزگار ساکتی بود به جز کتاب‌های دبستان به دانش‌آموزان که من هم یکی از آنان بودم شیکبائی و مهرورزی را آموخت.

بیاد دارم که از اوان کودکی، همان وقت که توانستم برپاهای خود بایستم و از پنجره اتاق نشیمن بیرون خانه خشتی قدیمی را تماشا کنم شعر گفته و نوشته‌ام و از همان روزها بود که همیشه برحاشیه دفتر و کتابهایم شعری نقش می‌بست و این دو دهه گذشته شبها که دیرهنگام به خانه برمی‌گردم کاغذهای تاخورده و مچاله شده‌ای را از جیب لباسهایم بر روی قفسه کتابهایم که روی هریک شعری را یادداشت کرده‌ام رها می‌سازم و اگر در سال‌های گذشته همت همسرهمراه و همرازم و در این دو، سه ساله اخیر تلاش دخترم در گردآوری و نگهداری این کاغذها نبود، این شعرها نیز در کنار بسیاری از شعرهای دوران کودکی و نوجوانی و درگذر روزها به فراموشی سپرده می‌شد.

از سال ۵۳ تاکنون همیشه و به صورت رسمی دانشجوی دانشگاه بوده‌ام اما همیشه چه در آن هنگام که با درس و کتاب‌های رشته کامپیوتر و چه آنگاه که با بحث سازه‌های فولادی و بتنی و چه زمانی که با مقوله‌های شهر و شهرسازی درگیر بوده‌ام این عادت دیرینه شعرگفتن را فراموش نکرده‌ام و شعرهای این دفتر که گزیده‌ای بی‌قاعده از شعر روزگاران کودکی و جوانی تا امروز است یادگاری از کلاس‌های درس، هنگام کار، قدم زدن در کوچه‌ها، گذر از خیابان‌ها و لحظه لحظه زندگی من است.

کویری‌ام و کویر را با تمام زیبائیهایش دوست دارم، کویرجائی است که تا چشم می‌بیند دشتی پهن است و فراخ با ناهمواری‌های اندک که در انتهایش آسمان به زمین می‌پیوندد و آنجاست که هیچ چیز زشت و پلید را مجال پناه گرفتن و پنهان شدن در پشت درختان سر به فلک کشیده و یا کوه‌های استوار نمی‌ماند، آنجا که بوته‌های کوچک سرد و گرم روزگار چشیده‌ای پای برزمین می‌فشرند و در برابر تند بادها مردانه می‌ایستند، آنجا که بارانش فقط برلب‌های تشنه می‌بارد، آنجا که بادهایش یک شبه تپه‌های ریگ را از جا برکنده و با خود می‌برند، آنجا که گرمی آفتاب تابستان و سوز سرمای زمستان تا مغز استخوان مردمانش فرو می‌رود و ستارگان آن شب‌های تیره را نور باران می‌کنند و گمراهان را ره می‌نمایند و در کویر است که گرمی را، عشق را، قناعت را، بردباری و شکیبائی را، همت و پایمردی را و مهم‌تر از همه خدا را می‌توان احساس کرد.

زندگی را بسیار دوست دارم که همه چیز و همه جا را زیبا می‌بینم اما گاه نازیبائی‌هائی که من و تو نقش زده‌ایم بسیار اندوهگینم می‌کند و در پی آن به شعر و صفحه‌ای کاغذ پناه می‌برم.

از کودکی نقاشی را دوست داشتم اما هیچگاه نقاشی نکرده‌ام و همیشه این افسوس با من بوده است.

در شعرهایم به هیچ قاعده‌ای پای‌بند نبوده‌ام و خواسته‌ام هرآنچه را که می‌بینم و می‌دانم و می‌فهمم بدور از هر الزام و اجباری و وابستگی و دلبستگی به قالبی خاص بسرایم هرچند که در استفاده از قالب‌های شناخته شده نیز آنجا که نیازی دیده‌ام دریغ نکرده‌ام اما همیشه بر دو ویژگی در شعرهایم اصرار داشته‌ام، سادگی و وزن.

گفتم که کویر را، زندگی را، نقاشی را، پنجره را دوست دارم، پس شعر من اینهاست و اینها شعرمن.

با شعرهایم زندگی‌ام و خاطراتم را به تصویر کشیده‌‌ام، خاطراتی از کوچه‌های خاکی و خانه‌های خشتی کرمان، کوچه‌ باغ‌های پرطراوت ماهان و شهرشلوغ و سیمانی تهران و خلاصه یک عمر زندگی از دست رفته.

پس شعرهای من تمامی احساسم، اندیشه‌ام، زندگی‌ام و بیش از همه حرفهای ناگفته‌ای است که تاکنون مجال گفتن آنها را نیافته‌ام.

                                                                                                                                                        دکترمهرداد ژند

جهت دانلود رایگان برروی لینک زیرکلیک نمایید.

شعرفرمیتن