اخبار و رویداد

مسائل و موانع کلیدی توسعه محله تختی

در برنامه توسعه محله، با بهره گیری از پرسشنامه و دیگر منابع اطلاعاتی و آماری در دسترس و تحلیل وضعیت موجود محله اصلی ترین مسائل مشکلات و موانع توسعه محله شناسایی گردید که در تصویر قابل مشاهده است.
از این رو بمنظور کاهش تاثیر این مسائل اقدامات متعددی در ابعاد گوناگون در نظر گرفته شده است که در دوره های زمانی مختلف توسط نهادهای مختلف محلی و فرامحلی صورت پذیرد.

 

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *