اخبار و رویداد

دومین کارگاه تسهیلگری کودک و طبیعت در محله تختی مورخ ۲۸-۰۷-۹۸

برگزاری دومین کارگاه تسهیلگری کودک و طبیعت (PNG) مورخ ۹۸/۷/۲۸
شرکت کننندگان : این کارگاه‌ها با همکاری موسسه کودک و طبیعت دامون در خانه کودک محله تختی و داوطلبان و تعدادی از مربیان خانه کودک برگزار شد.
هدف : مرور تجربیات بازی‌های فردی، گروهی و کنجکاوی‌های شرکت‌کنندگان در دوره‌‌های سنی متفاوت کودکی در ابتدای کارگاه سبب شد تا شرکت‌کنندگان به یاد بیاورند که بازی از نظر آن‌ها در کودکی چه تعریفی داشته است.
سپس در مورد ویژگی‌های اصلی طبیعت خودیادگیرنده کودک شامل بازیگوشی، کنجکاوی و اجتماعی بودن گفتگو شد.
در بخش پایانی نیز ویژگی‌های اصلی بازی کودک مطرح شد.

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *