اخبار و رویداد

تشکیل اولین جلسه مرکز توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی

اولین جلسه مرکز توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی در مورخ سه شنبه ۴/۴/۹۸ در محل دفتر تسهیل و توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی با حضور معتمدین و ریش سفیدان محلی، نمایندگان گروه محلی مادران قصه گو، آقای مرزانی نماینده شورای اسلامی شهر ملارد، نمایندگان انجمن ها و موسسات فعال مدنی در محدوده و کارشناس فرهنگی شهرداری ملارد با هدف تصمیم سازی و همکاری و اقدام مشترک در اجرای تصمیمات اتخاذی در ستاد بازآفرینی شهرستان ملارد تشکیل شد.

در آغاز جلسه مدیر شرکت فرمیتن طرح نگار مشاور پروژه بازآفرینی شهر ملارد توضیحاتی در خصوص فعالیت های انجام شده در دفتر تسهیل و توسعه و حوزه های فعالیت این پروژه و ضرورت راه اندازی مرکز توسعه محله در سرآسیاب ایراد نمودند. این جلسه با معارفه شرکت کنندگان و جانمایی محل سکونت ایشان به منظور پراکندگی محل زندگی هریک در محدوده ادامه یافت. سپس مشاورین شهرداری ملارد در امر بازآفرینی راجع به برنامه ها و چشم انداز این جلسات صحبت کردند و از اعضا خواستند درباره ی مشکلات، آسیب ها و حتی ظرفیت های موجود در محله اظهار نظر کنند.

موضوعات مطرح شده در جلسه:

👈عدم وجود مراکز فرهنگی و آموزشی با توجه به نیاز و میزان جمعیت قابل توجه محله

👈عدم وجود زیرساختهای مناسب

👈ساخت وسازهای غیراصولی در محله

👈سند نداشتن اکثریت اماکن و زمین ها

👈مدیریت جمع آوری زباله ها و سطل های زباله شامل:

– جمع آوری زباله به صورت صحیح

– تفکیک زباله از مبدا

– شست و شوی سطل ها به طور منظم

– مکان یابی مناسب و کمبود در برخی نقاط محله

مقرر شد در جلسه آتی هریک از اعضا پیشنهادات خود برای بهبود موارد مطرح شده جلسه نخست مرکز را عنوان نموده تا طی همفکری و تعامل با سایر اعضا نسبت به حل مسئله، یافتن راهکار مناسب و ارائه آن به ستاد بازآفرینی شهرستان اقدام شود.

در پایان جلسه برای هریک از اعضا مرکز توسعه کارت عضویت صادر شده و یک گروه مجازی جهت اطلاع رسانی در مورد جلسات آتی مرکز تشکیل شود.

مرکز توسعه محله: مرکز توسعه محله، مرکز تصمیم سازي فرآیند بـازآفرینی محـدوده یـا محلـه هـدف اسـت . مرکـز توسعه محله؛ ضمن آنکه زمینه و پایگاه اجتماعی- مکانی لازم را براي سـنجش وضـعیت محلـه بـه روش اقـدام پژوهـی مشـارکتی PAR[1] و از طریق برقراري ارتباط تنگاتنگ با اجتماع محلی محدوده یا محله هدف فراهم میکنند، با ایجاد فرصتهـاي برابـر و تسهیل مشارکت کلیه ذي نفعان و ذي نفوذان، موجبات برنامه ریزيِ مشارکتیِ بازآفرینی محله و پـایش و بـازبینی برنامـه هـا را فـراهم می کنند.

مرکز توسعه محله متشکل از نمایندگانی از کلیه اقشار اجتماعی- اقتصادي و فرهنگی اجتماع محلی است که جزء معتمـدین و افراد تأثیرگذار هر قشر بوده و این نمایندگان از طریق برگزاري انتخابات در میان اقشار اجتماعی شناسایی شده در اجتماع محلی، مشروعیت فعالیت خود در مرکز توسعه محله را به دست می آورند. هدف اصلی فعالیت هاي سطح تسهیلگري محلی، ایجاد مرکز توسعه محله است. تسهیلگران و کارشناسان دفاتر توسعه محلی و تسهیلگران محلی هسته اولیه مرکز توسعه محله هستند. راه اندازي مرکز توسعه محله یکی از گام هایی است که در “کاهش نظام متمرکز برنامه ریزي به سوي ایجاد یک نظام خودیار و خودگردان محله اي” بایستی طی شود. [۱] Participatory Action Research

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *