اخبار و رویداد

بهسازی مشارکتی کوچه اشرفی در ملارد ـ عنوان گذر کودکی

طرح بهسازی کوچه اشرفی خیابان صدوقی محدوده سرآسیاب جنوبی با عنوان گذر کودکی

در برنامه ریزی هایی که به منظور توسعه در سطوح محلی انجام می شود،  توجه صرف به نیازها و کمبودها نه فقط دانش و ظرفیت اجتماع محلی برای حل مسائل نادیده می گیرد، بلکه ساکنان را به عنوان افرادی خواهان کمک در چرخه وابستگی گرفتار می کند

توسعه دارایی مبنای اجتماعات محلی برپایه شناسایی ظرفیت ها و سرمایه های موجود، تقویت و بهره برداری از آنهاست این رویکرد به جای پیامد بر فرایند تاکید دارد و با بسیج سرمایه های محلی به دنبال ظرفیت سازی است. در این رویکرد نگاه برنامه ریزی و مدیریت از پائین به بالا بر توان افزایی و مشارکت جمعی ساکنان مبتنی است. به عبارت دیگر توسعه دارایی مبنا هم به عنوان ابزاری در برنامه ریزی و مدیریت شهری و هم به عنوان روشی برای تجهیز جامعه محلی برای دستیابی به پایداری عمل می کند. با توجه به توضیحات داده شده و با در نظر گرفتن با توجه به دغدغه گروه مادران برای تشکیل گروه و اینکه رویکرد شکل گیری گروه ایجاد تغییراتی مثبت در زندگی کودکان و نوجوانان است تلاش شد که این دغدغه را بسوی ایجاد تغییرات کالبدی و ایجاد روحیه نشاط و همکاری در محله تصمیم گرفته شد یکی از کوچه ها که ساکنین آن دارای ارتباطات و تعامل با یکدیگر هستند انتخاب شود و اختصاصا برای کودکان مناسب سازی گردد.

بعد از مطرح شدن ایده گذر کودکی دو کوچه امیرکبیر و اشرفی در خیابان صدوقی برای اجرا پیشنهاد شد و بعد از جلسات با حضور اعضای گروه مورد بازدید قرار گرفت و سعی شد موقعیت هریک از آنها با ویژگی های در نظر گرفته شده مانند امکان بازی کودکان و فعالیت هایی که نیاز است در کوچه انجام شود بررسی شود. در نهایت کوچه اشرفی دارای تطابق بیشتری با شاخصه های مورد نظر بود و برای این هدف انتخاب شد.

شاخص های انتخاب کوچه:

 • آمار قابل قبول سکونت کودکان در کوچه
 • وجود ارتباط و تعامل ساکنین با هم
 • میزان مشارکت ساکنین بالا
 • سکونت چند تن از اعضای گروه
 • عریض بودن کوچه
 • کف سازی مناسب کوچه

فعالیت های انجام شده در اجرای ایده گذر کودکی

 • برگزاری جلسات تعامل با ساکنین و معتمدین
 • گفتگو با اهالی و بانوان محله
 • شست و شو و حذف زوائد بصری جداره ها
 • رنگ آمیزی دیواره ها
 • طراحی و نقاشی دیوارها

 

         

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *