درس گفتار

نشاط اجتماعی

نشاط اجتماعی

بی‌تردید از این ویژگی اجتماعی و تأکید بر ارتقاء آن، براساس یک ساختار هدفمند، بالنده و مستمر می‌توان به‌عنوان یک ابزار و رویکرد کارا و مهم ، در ارتقاء هرچه بیشتر سطح زندگی در محلات مورد هدف بازآفرینی و یا ناکارآمد توجه نمود.گرچه این یک راه‌حل اجتماعی است، اما می‌توان انتظار داشت که نهایتاً با آثار اقتصادی و کالبدی همراه شود.

برای این کار باید به جزییات نشاط اجتماعی و راه‌های کاربست آن در قالب فعالیت‌ها و اقدامات مناسب اجتماعی، با توجه به شرایط جمعیت ساکن و محلی و شناخت سایر شرایط محیطی توجه نمود.

از آنجا که نشاط اجتماعی یک پدیده نوظهور و مبتنی برخواست یک گروه از کنشگران اجتماعی نیست،
به آن باید با جلب توجه جامعه محلی به کارآمدی آن و همچنین نقش مکمل سایر کنشگران در یک فرایند دائمی هدف ـ مسئولیت ـ همکاری ـ ارزیابی ـ پاسخگویی و بهبود و یا ارتقاء سطح اقدامات پرداخت، ساختار مدیریت این مجموعه با تصمیمات اشتراکی و اقدامات با همکاری یک یا چند گروه اتفاق می‌افتد.

برای آگاهی از گسترده بودن و درعین‌حال سهل و ممتنع بودن آن ابتدا به تعریف‌های مرتبط خواهیم پرداخت.

جالب است که تعریف نشاط اجتماعی در فرهنگ دهخدا به معنی خوشی و شادمانی و در سایر فرهنگ‌ها نیز به مواردی چون سرزندگی، زنده‌دلی، خوشرویی و کامیابی در فرهنگ معین به تعابیری همانند شادمانی و خوشی تعبیر شده است، که با ادبیات روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی و به‌خصوص کتاب و مقالات ترجمه شده در ایران تطابق زیادی دارد. این اتفاق بی‌شک از ضعف و یا غنای زبان فارسی در کلمات مترادف و یا عنایت مترجمان به اصل و تعریف خاص نظریات اجتماعی بوده است که تعابیر یکسانی را از موضوعات مختلف در اذهان متبادر می‌سازد. به گونه‌های که خواننده تفاوت چندانی بین انبوه اصطلاحات مانند همکاری، مشارکت، هم‌افزایی، نشاط، شادی و یا انسجام احساس نکند.

به هر حال نشاط اجتماعی با سه واژه شادیHappiness، سرزندگیVitality و کامیابیProsperity می‌توان مفهوم نشاط را بهتر توضیح داد و معنی دقیق‌تری  از آن استخراج کرد.

                                                                                                                   دکترمهرداد ژند

جهت دانلود رایگان برروی لینک زیر کلیک نمائید. 

نشاط اجتماعی

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *