اخبار و رویداد

اولین جلسه بانوان نسیم شهر

تشکیل اولین جلسه بانوان نسیم شهری

شرکت کننندگان :

  • مشاور فرمیتن طرح نگار
  • بانوان جامعه محلی نسیم شهر

محل جلسه :

دفتر توسعه محله شهدا نسیم شهر

 

هدف : معارفه و آشنایی اقدامات بازآفرینی شهری و جلب موافقت آنها برای تشکیل گروه مجازی و از سر گیری فعالیتها در جهت توانمند سازی اجتماعی بانوان

 

اخبار و رویداد

رنگ آمیزی گود سیدالشهدا در محله باغ آذری

رنگ آمیزی گود سیدالشهدا و کوچه های منتهی به گود با مشارکت اهالی محله باغ آذری

توسط مدیریت شهری به تسهیلگری دفتر توسعه محله باغ آذری در دی و بهمن ۹۹