اخبار و رویداد

برگزاری چهارمین جلسه مرکز توسعه محله در سرآسیاب شمالی و جنوبی

بسمه تعالی

جلسه  چهارم مرکز توسعه محله روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه  در دفتر تسهیل و توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی با حضور نمایندگان شبکه بهداشت ،انجمن های فعال،معتمدین محلی و نخبگان شهرستان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه خانم خماریان ریس انجمن توسعه حقوق شهروندی و از معلمان با سابقه در محدوده سرآسیاب در مورد بهداشت مدارس صحبت کرده و مشکلاتی از قبیل تراکم دانش آموزان و عدم رعایت سرانه های لازم برای آنها،بهداشت جسمی ،بهداشت بوفه مدارس و … را عنوان نمودند سپس آقای مشکانی معاونت بهداشت محیط به نمایندگی از شبکه بهداشت توضیحاتی را در مورد استانداردهای محیط آموزشی، چک لیست های موجود برای بوفه مدارس ،اقدامات انجام شده و موانع پیشروی آنها ایراد نمودند.

در پایان جلسه مصوب شد:

    • جلسات آتی مرکز در تایم اداری تشکیل شود
    • نواقص بهداشتی مدارس مناطق شهری و روستایی از سازمان آموزش و و پرورش استعلام شود و موارد حاد به مرکز توسعه معرفی گردد.
    • با توجه به کلی بودن و گستردگی موضوع بهداشت مدارس موضوع جلسات آتی به صورت متمرکز و جزیی به هر یک از موارد اختصاص داده شود .
    • مکاتبه با شبکه بهداشت و آموزش و پرورش جهت تعیین تکلیف حوزه اختیارات سلامت نوجوانان و مدارس و ارسال لیست فرآیند ها و رویکردهای اجرایی در مدارس تحت پوشش آنها صورت گیرد.

 

  •