اخبار و رویداد

نشست کارگروه بررسی مشکلات نقاط آسیب خیز در ملارد

نشست کارگروه بررسی مسائل و مشکلات نقاط آسیب خیز شهر ملارد با حضور روسا و معاونین ادارات و ارگان های ذیربط و کارشناسان اجتماعی دفتر تسهیل و توسعه محلات سرآسیاب شمالی و جنوبی و ارائه گزارش میدانی خیابان مطهری تشکیل شد.
مصوبات جلسه:
– مقرر گردید شهرداری ملارد ظرف مدت ده روز نسبت به مسطح نمودن کلیه ناهمواری های سطح خیابان مطهری،جمع آوری زباله و نخاله، رنگ آمیزی و زیباسازی،استقرار باکس های زباله در محل های مناسب اقدام نماید
– با توجه به تاریکی معابر خیابان مطهری مقرر گردید اداره برق شهرستان ملارد ظرف ۴۸ ساعت نسبت به رفع مشکلات فنی سیستم روشنایی محل اقدام و نظارت لازم را جهت استمرار عملکرد سیستم روشنایی به عمل آورد
– مقرر گردید شهرداری ملارد ظرف دو هفته نسبت به نامگذاری و شماره گذاری معابر فرعی موجود در خیابان مطهری اقدام نماید.