دسته‌بندی نشده

برگزاری برنامه حقوق شهروندی در دفترتوسعه محله بهمن مشهد

برگزاری برنامه حقوق شهرندی برای کودکان و نوجوانان مورخ ۹۸/۱۱/۰۷ 

با مشارکت : شرکت پویش آرتوان و دفتر توسعه محله بهمن

هدف : آموزش حفظ محیط زیست